referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  

Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej

Wyniki głosowania w skali województwa podlaskiego

Wyszczególnienie liczba osób uprawnionych do głosowania liczba osób, którym wydano karty do głosowania liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w głosowaniu)frekwencja
4:2 x 100%
liczba głosów nieważnych liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej
Miasto 556 703 319 449 319 327 57,36% 2 048 317 279 244 820 72 459
Wieś 373 002 170 741 170 681 45,76% 1 801 168 880 88 836 80 044
Wyniki głosowania w zależności od wielkości gminy
do 5 tys. mieszkańców 140 177 64 060 64 022 45,67% 709 63 313 34 389 28 924
do 10 tys. mieszkańców 227 230 105 917 105 882 46,60% 1 115 104 767 55 206 49 561
do 20 tys. mieszkańców 105 394 54 045 54 036 51,27% 419 53 617 37 372 16 245
do 50 tys. mieszkańców 137 515 71 620 71 607 52,07% 486 71 121 54 012 17 109
do 100 tys. mieszkańców 98 332 55 599 55 582 56,52% 320 55 262 43 248 12 014
do 200 tys. mieszkańców
do 500 tys. mieszkańców 221 057 138 949 138 879 62,82% 800 138 079 109 429 28 650
powyżej 500 tys. mieszkańców

Powrót do poprzedniej strony