referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  

Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej

Wyniki głosowania w skali województwa opolskiego

Wyszczególnienie liczba osób uprawnionych do głosowania liczba osób, którym wydano karty do głosowania liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w głosowaniu) frekwencja
4:2 x 100%
liczba głosów nieważnych liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej
Miasto 446 836 269 324 269 243 60,26% 1 618 267 625 234 080 33 545
Wieś 376 970 180 247 180 194 47,80% 1 717 178 477 144 569 33 908
Wyniki głosowania w zależności od wielkości gminy
do 5 tys. mieszkańców 25 454 13 621 13 619 53,50% 164 13 455 10 456 2 999
do 10 tys. mieszkańców 177 238 83 204 83 175 46,93% 850 82 325 68 164 14 161
do 20 tys. mieszkańców 194 492 98 728 98 703 50,75% 859 97 844 80 813 17 031
do 50 tys. mieszkańców 226 313 128 493 128 471 56,77% 873 127 598 108 126 19 472
do 100 tys. mieszkańców 100 534 60 257 60 240 59,92% 286 59 954 52 277 7 677
do 200 tys. mieszkańców 99 775 65 268 65 229 65,38% 303 64 926 58 813 6 113
do 500 tys. mieszkańców
powyżej 500 tys. mieszkańców

Powrót do poprzedniej strony