referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  

Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej

Wyniki głosowania w skali województwa mazowieckiego

Wyszczególnienie liczba osób uprawnionych do głosowania liczba osób, którym wydano karty do głosowania liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w głosowaniu) frekwencja
4:2 x 100%
liczba głosów nieważnych liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej
Miasto 2 655 832 1 739 468 1 738 388 65,46% 9 683 1 728 705 1 399 214 329 491
Wieś 1 339 124 656 648 656 450 49,02% 7 823 648 627 365 519 283 108
Wyniki głosowania w zależności od wielkości gminy
do 5 tys. mieszkańców 241 564 116 210 116 177 48,09% 1 440 114 737 57 349 57 388
do 10 tys. mieszkańców 760 815 366 360 366 256 48,14% 4 478 361 778 200 029 161 749
do 20 tys. mieszkańców 643 847 362 538 362 399 56,29% 3 130 359 269 245 362 113 907
do 50 tys. mieszkańców 583 560 351 569 351 440 60,22% 2 359 349 081 271 799 77 282
do 100 tys. mieszkańców 144 115 89 543 89 514 62,11% 579 88 935 69 355 19 580
do 200 tys. mieszkańców 101 277 62 396 62 379 61,59% 401 61 978 52 554 9 424
do 500 tys. mieszkańców 178 766 107 434 107 348 60,05% 684 106 664 86 812 19 852
powyżej 500 tys. mieszkańców 1 341 012 940 066 939 325 70,05% 4 435 934 890 781 473 153 417

Powrót do poprzedniej strony