referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  

Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej

Wyniki głosowania w skali województwa małopolskiego

Wyszczególnienie liczba osób uprawnionych do głosowania liczba osób, którym wydano karty do głosowania liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w głosowaniu) frekwencja
4:2 x 100%
liczba głosów nieważnych liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej
Miasto 1 284 594 839 563 839 130 65,32% 4 745 834 385 680 765 153 620
Wieś 1 191 067 644 203 643 971 54,07% 6 067 637 904 440 437 197 467
Wyniki głosowania w zależności od wielkości gminy
do 5 tys. mieszkańców 51 322 27 002 26 991 52,59% 272 26 719 16 974 9 745
do 10 tys. mieszkańców 438 471 231 094 231 002 52,68% 2 330 228 672 154 254 74 418
do 20 tys. mieszkańców 532 313 297 279 297 176 55,83% 2 684 294 492 209 210 85 282
do 50 tys. mieszkańców 621 387 377 178 377 051 60,68% 2 608 374 443 288 968 85 475
do 100 tys. mieszkańców 145 406 93 194 93 150 64,06% 540 92 610 75 789 16 821
do 200 tys. mieszkańców 94 338 58 383 58 360 61,86% 343 58 017 47 863 10 154
do 500 tys. mieszkańców
powyżej 500 tys. mieszkańców 592 424 399 636 399 371 67,41% 2 035 397 336 328 144 69 192

Powrót do poprzedniej strony