referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  

Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej

Wyniki głosowania w skali województwa łódzkiego

Wyszczególnienie liczba osób uprawnionych do głosowania liczba osób, którym wydano karty do głosowania liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w głosowaniu) frekwencja
4:2 x 100%
liczba głosów nieważnych liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej
Miasto 1 372 536 848 979 848 482 61,82% 5 547 842 935 663 048 179 887
Wieś 697 141 345 793 345 718 49,59% 4 295 341 423 181 822 159 601
Wyniki głosowania w zależności od wielkości gminy
do 5 tys. mieszkańców 197 836 96 176 96 159 48,61% 1 268 94 891 48 631 46 260
do 10 tys. mieszkańców 365 181 183 066 183 018 50,12% 2 355 180 663 98 540 82 123
do 20 tys. mieszkańców 253 736 135 521 135 473 53,39% 1 282 134 191 86 833 47 358
do 50 tys. mieszkańców 306 999 184 146 184 088 59,96% 1 278 182 810 137 073 45 737
do 100 tys. mieszkańców 312 674 188 219 188 130 60,17% 1 214 186 916 144 043 42 873
do 200 tys. mieszkańców
do 500 tys. mieszkańców
powyżej 500 tys. mieszkańców 633 251 407 644 407 332 64,32% 2 445 404 887 329 750 75 137

Powrót do poprzedniej strony