referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  

Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej

Wyniki głosowania w skali województwa lubuskiego

Wyszczególnienie liczba osób uprawnionych do głosowania liczba osób, którym wydano karty do głosowania liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w głosowaniu) frekwencja
4:2 x 100%
liczba głosów nieważnych liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej
Miasto 527 559 322 197 322 091 61,05% 1 843 320 248 275 125 45 123
Wieś 256 425 134 296 134 263 52,36% 1 149 133 114 105 784 27 330
Wyniki głosowania w zależności od wielkości gminy
do 5 tys. mieszkańców 74 176 39 402 39 395 53,11% 365 39 030 30 917 8 113
do 10 tys. mieszkańców 161 007 87 544 87 522 54,36% 696 86 826 70 930 15 896
do 20 tys. mieszkańców 157 971 89 592 89 572 56,70% 563 89 009 74 293 14 716
do 50 tys. mieszkańców 199 407 117 200 117 164 58,76% 698 116 466 98 671 17 795
do 100 tys. mieszkańców
do 200 tys. mieszkańców 191 423 122 755 122 701 64,10% 670 122 031 106 098 15 933
do 500 tys. mieszkańców
powyżej 500 tys. mieszkańców

Powrót do poprzedniej strony