referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  

Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej

Wyniki głosowania w skali województwa lubelskiego

Wyszczególnienie liczba osób uprawnionych do głosowania liczba osób, którym wydano karty do głosowania liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w głosowaniu) frekwencja
4:2 x 100%
liczba głosów nieważnych liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej
Miasto 821 159 507 400 507 206 61,77% 2 912 504 294 381 590 122 704
Wieś 895 501 444 761 444 632 49,65% 5 550 439 082 215 125 223 957
Wyniki głosowania w zależności od wielkości gminy
do 5 tys. mieszkańców 185 789 92 362 92 336 49,70% 1 208 91 128 45 361 45 767
do 10 tys. mieszkańców 566 732 282 230 282 132 49,78% 3 509 278 623 139 168 139 455
do 20 tys. mieszkańców 280 644 149 450 149 422 53,24% 1 355 148 067 87 664 60 403
do 50 tys. mieszkańców 209 694 125 809 125 775 59,98% 848 124 927 92 694 32 233
do 100 tys. mieszkańców 192 854 116 302 116 262 60,28% 629 115 633 89 029 26 604
do 200 tys. mieszkańców
do 500 tys. mieszkańców 280 947 186 008 185 911 66,17% 913 184 998 142 799 42 199
powyżej 500 tys. mieszkańców

Powrót do poprzedniej strony