referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  

Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej

Wyniki głosowania w skali województwa kujawsko-pomorskiego

Wyszczególnienie liczba osób uprawnionych do głosowania liczba osób, którym wydano karty do głosowania liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w głosowaniu) frekwencja
4:2 x 100%
liczba głosów nieważnych liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej
Miasto 1 026 262 642 307 642 130 62,57% 3 719 638 411 529 930 108 481
Wieś 578 919 287 337 287 267 49,62% 2 890 284 377 181 590 102 787
Wyniki głosowania w zależności od wielkości gminy
do 5 tys. mieszkańców 111 273 55 186 55 165 49,58% 627 54 538 32 227 22 311
do 10 tys. mieszkańców 339 347 170 426 170 393 50,21% 1 670 168 723 109 870 58 853
do 20 tys. mieszkańców 263 765 143 928 143 883 54,55% 1 206 142 677 108 201 34 476
do 50 tys. mieszkańców 192 582 112 850 112 834 58,59% 822 112 012 85 599 26 413
do 100 tys. mieszkańców 62 625 39 758 39 750 63,47% 226 39 524 33 555 5 969
do 200 tys. mieszkańców 175 671 105 519 105 490 60,05% 601 104 889 90 377 14 512
do 500 tys. mieszkańców 459 918 301 977 301 882 65,64% 1 457 300 425 251 691 48 734
powyżej 500 tys. mieszkańców

Powrót do poprzedniej strony