referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  

Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej

Wyniki głosowania w skali województwa dolnośląskiego

Wyszczególnienie liczba osób uprawnionych do głosowania liczba osób, którym wydano karty do głosowania liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w głosowaniu) frekwencja
4:2 x 100%
liczba głosów nieważnych liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów na NIE
Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Miasto 1 680 154 1 060 230 1 059 736 63,07% 5 379 1 054 357 902 128 152 229
Wieś 628 526 329 761 329 695 52,46% 2 664 327 031 253 595 73 436
Wyniki głosowania w zależności od wielkości gminy
do 5 tys. mieszkańców 99 719 54 113 54 102 54,25% 452 53 650 41 651 11 999
do 10 tys. mieszkańców 384 224 210 575 210 530 54,79% 1 590 208 940 167 500 41 440
do 20 tys. mieszkańców 385 624 215 486 215 443 55,87% 1 517 213 926 173 987 39 939
do 50 tys. mieszkańców 496 984 297 848 297 755 59,91% 1 700 296 055 249 863 46 192
do 100 tys. mieszkańców 242 294 154 572 154 511 63,77% 763 153 748 134 618 19 130
do 200 tys. mieszkańców 188 850 112 988 112 974 59,82% 525 112 449 97 685 14 764
do 500 tys. mieszkańców
powyżej 500 tys. mieszkańców 510 985 344 409 344 116 67,34% 1 496 342 620 290 419 52 201

Powrót do poprzedniej strony