referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 20 ust. 6 oraz art. 72 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Karta do głosowania w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, zwana dalej ?kartą?, drukowana jest na papierze koloru białego z jednostronnie naniesionym kolorem jasnozielonym.
  2. Karta zadrukowana jest jednostronnie na stronie barwionej.
  3. Karta ma format A-4.

§ 2.

Dla obwodów głosowania na polskich statkach morskich oraz za granicą dopuszcza się druk kart na papierze koloru białego.

§ 3.

Na karcie w jej dolnej części po prawej stronie wydrukowany jest odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 4.

Wzór karty stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz


Załącznik do uchwały - wzór karty Rozmiar: [89695 B] Typ:[pdf]