referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru wykazu obywateli popierających wniosek o poddanie określonej sprawy pod referendum ogólnokrajowe (Monitor Polski Nr 20, poz. 308)

Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 17 kwietnia 2003 r
.

w sprawie wzoru wykazu obywateli popierających wniosek o poddanie określonej sprawy pod referendum ogólnokrajowe.

Na podstawie art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzór wykazu obywateli popierających wniosek o poddanie określonej sprawy pod referendum ogólnokrajowe z inicjatywy obywateli, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Każda strona wykazu, o którym mowa w ust. 1, powinna zawierać dane wymienione w tytule wykazu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz

Załącznik do uchwały Rozmiar: [54567 B] Typ:[pdf]